Noord-Limburgse Modelspoorvereniging
 

Algemene informatie

Op 12 juli 1982 werd onze vereniging opgericht met het doel mensen die iets met spoorwegen, modelbouw en modelspoorwegen gemeen hebben, bij elkaar te brengen en om deze hobby in al zijn facetten te beleven en uit te oefenen.

Voor deze hobby heb je veel ruimte nodig en liefst veel meer dan de ruimte die thuis beschikbaar is.  Onze vereniging heeft daarvoor een clubgebouw in eigendom en we hoeven dan ook nooit bang te zijn dat we moeten verhuizen omdat de huur opgezegd wordt! 

Alle banen, rails en andere modelspoor onderdelen zijn eigendom van de club en alleen het rijdend materieel wordt door de leden zelf meegenomen.  Ook hiermee zijn we duidelijk onderscheidend van vele andere modelspoor verenigingen.

Op dit moment, december 2020, zijn er twee banen die nieuw opgebouwd worden: - Een 3 rails H0 Märklin baan en een 2 rails H0 baan van maar liefst 12 x 6 meter oppervlakte.
De Märklin baan is al iets verder in opbouw maar bij de 2 rails baan zijn we toch al de rails aan het leggen. 

We zijn dan ook actief op zoek naar nieuwe leden die ons willen helpen om deze beide banen verder af te bouwen.  Technisch gezien hebben we nog vele interessante uitdagingen te gaan maar ook voor de aankleding van dorpen, bergen, rivieren enz. is nog veel (leuk) werk te verrichten.

De jaarcontributie voor de leden bedraagt €80,- per jaar en dat geld wordt, samen met de inkomsten van onze gezellige bar, gebruikt om de banen verder af te bouwen.

Adres en contact gegevens

NOORD LIMBURGSE MODELSPOORWEG VERENIGING       

Het bezoekadres van ons clubhuis is "Wachtpost 15".  Auxilliatrixweg 35D,  5915PN  Venlo

U vindt ons op het terrein van de Zorggroep Noord-Limburg, tegenover verpleeghuis De Witte Steen

Het clubgebouw is geopend 's maandags van 14:30 uur tot 23:00 uur


tel:06-30544385

p.a. Leeuwerikstraat 21
5922 VJ Venlo


Website www.nlmv-venlo.nl